Varför måste jag ange min postadress för en digital tjänst?

Ange din sökterm
Ange din sökterm

Varför måste jag ange min postadress för en digital tjänst?